Mô Hình Thành Công

Cập nhật những câu chuyện thành công từ nhà nông

Thay đổi nhận thức của nông dân qua mô hình chăn nuôi an toàn sinh học ở Quế Phong

Lượt xem: 802 / Ngày đưa tin: --

Quế Phong là huyện miền núi của tỉnh Nghệ An. Do trình độ nhận thức của người dân còn hạn chế nên sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, trong đó phát triển chăn nuôi nói chung chưa chủ động được nguồn giống, khả năng áp dụng tiến bộ kỹ thuật còn hạn chế.

Xem thêm

Chăn nuôi heo tái đàn đón Tết

Lượt xem: 772 / Ngày đưa tin: --

Các hộ chăn nuôi đang tích cực chuẩn bị các công tác như chọn con giống, vệ sinh chuồng trại và phòng chống dịch bệnh

Xem thêm