Các thành phần chính của Chế Phẩm Sinh Học Vườn Sinh Thái

Acid amin là đơn vị cơ bản cấu tạo lên Protein, người ta đã tìm ra 20 loại acid amin tạo lên các Pr trong các cơ thể sống.

 Các thành phần chính của CPSH Vườn Sinh Thái :

che pham sinh hoc vuon sinh thai 1

I.  Acid amin(đạm hữu cơ): 100g/lít(10%)

          Acid amin là đơn vị cơ bản cấu tạo lên Protein, người ta đã tìm ra 20 loại acid amin tạo lên các Pr trong các cơ thể sống.

Vai trß acid amin, protein:

-Vai trß b¶o vÖ(kh¸ng thÓ): ë §V X­­¬ng sèng Pr cã vai trß nhËn biÕt c¸c t¸c nh©n l¹ g©y h¹i: vi khuÈn, virus

- Vai trß xóc t¸c: Mét sè Pr cã vai trß xóc t¸c gäi lµ enzym.

- Vai trß vËn chuyÓn: Hemoglobin vËn chuyÓn Oxi

- Vai trß ®iÒu hßa (hoormon) qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt.

- Vai trß chuyÓn ®éng: Qu¸ tr×nh co c¬, chuyÓn ®éng c¬ häc.

- Vai trß dù tr÷ dinh d­­ìng: Cung cÊp n¨ng l­­îng cho ph«i ph¸t triÓn, cho qu¸ tr×nh n¶y mÇm.

                        1 gram Pr , tinh bét cung cÊp 4 (Kcal)

                                1gram lipit cung cÊp 9 (Kcal)

Kalo lµ  phÇn n¨ng l­­îng lµm 1 lÝt n­­íc t¨ng lªn 1oC

che pham sinh hoc vuon sinh thai

Các acid amin thiết yếu và không thiết yếu

Acid amin thiết yếu

Acid amin không thiết yếu

1.     Isoleucine

1.   Alanine                 9.   Cysteine*

2.     Leucine

2.   Asparagine         10.  Tyrosine*

3.     Lysine

3.   Aspartic acid      11.  Arginine

4.     Threonine

4.   Glutamic acid     12.  Histidine

5.     Tryptophan

5. Glutamine

6.     Valine

6. Glycine

7.     Methionine

7. Proline

     8. Phenylalanine

8.   Serine


Hoặc điền đầy đủ thông tin, Trung tâm sẽ phản hồi thắc mắc sớm nhất.


Họ và tên: *

Số điện thoại: *

Mail liên hệ:

Tỉnh thành:
Loại Vật nuôi/Cây trồng:

Quy mô:

Ngày tuổi:

Tình trạng:

Câu hỏi của bạn:


BÀI VIẾT LIÊN QUAN

ChePhamSinhHoc.net

Trung tâm chế phẩm sinh học được thành lập từ năm 2011, tính tới thời điểm hiện tại cũng đã trải qua 5 năm hoạt động. Với mong muốn giới thiệu tới bà con những chế phẩm sinh học, những biện pháp an toàn sử dụng trong nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế thực sự cho bà con trước bối cảnh các hoá chất, chất kích thích bị lạm dụng và thiếu kiểm soát. Thời gian không ngắn không dài nhưng cũng trải qua nhiều khó khăn gian nan, nghi ngại ban đầu, Trung tâm mới tạo được tin tưởng của bà con ở khắp cả nước.... Xem thêm

Tin mới nhất

  • Nuôi gà thả vườn hiệu quả kinh tế cao

    Nuôi gà thả vườn đang là hướng chăn nuôi được rất nhiều nhiều địa phương ở Tân Yên lựa chọn để phát triển kinh tế, mô hình đã mang lại hiệu quả cao giúp nhiều nông hộ trên địa bàn vươn lên làm giàu.

  • Hướng dẫn cách ủ phân hữu cơ bằng chế phẩm Trichoderma

    Trong chăn nuôi, bà con thường tận dụng nguồn phân heo, phân gà để bón cho cây trồng. Các loại phân chuồng này rất tốt cho cây nhưng nếu phân chưa hoại mục hết sẽ chứa nhiều loại nấm bệnh gây hại, chính vì thế việc bổ sung chế phẩm vi sinh trong quá trình ủ sẽ giúp giai đoạn phân hủy diễn ra nhanh hơn đồng thời tạo hệ vi sinh vật có ích chống lại nấm bệnh.

  • Giải pháp giúp người chăn nuôi heo vượt qua thời kỳ bão giá

    Trước tình hình giá lợn hơn giảm sâu, người chăn nuôi đang đi vào bế tắc, cần có một giải pháp giúp bà con giảm tối thiểu mức thiệt hại và có hướng đi tốt hơn trong tương lai.