Các thành phần chính của Chế Phẩm Sinh Học Vườn Sinh Thái

Acid amin là đơn vị cơ bản cấu tạo lên Protein, người ta đã tìm ra 20 loại acid amin tạo lên các Pr trong các cơ thể sống.

 Các thành phần chính của CPSH Vườn Sinh Thái :

che pham sinh hoc vuon sinh thai 1

I.  Acid amin(đạm hữu cơ): 100g/lít(10%)

          Acid amin là đơn vị cơ bản cấu tạo lên Protein, người ta đã tìm ra 20 loại acid amin tạo lên các Pr trong các cơ thể sống.

Vai trß acid amin, protein:

-Vai trß b¶o vÖ(kh¸ng thÓ): ë §V X­­¬ng sèng Pr cã vai trß nhËn biÕt c¸c t¸c nh©n l¹ g©y h¹i: vi khuÈn, virus

- Vai trß xóc t¸c: Mét sè Pr cã vai trß xóc t¸c gäi lµ enzym.

- Vai trß vËn chuyÓn: Hemoglobin vËn chuyÓn Oxi

- Vai trß ®iÒu hßa (hoormon) qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt.

- Vai trß chuyÓn ®éng: Qu¸ tr×nh co c¬, chuyÓn ®éng c¬ häc.

- Vai trß dù tr÷ dinh d­­ìng: Cung cÊp n¨ng l­­îng cho ph«i ph¸t triÓn, cho qu¸ tr×nh n¶y mÇm.

                        1 gram Pr , tinh bét cung cÊp 4 (Kcal)

                                1gram lipit cung cÊp 9 (Kcal)

Kalo lµ  phÇn n¨ng l­­îng lµm 1 lÝt n­­íc t¨ng lªn 1oC

che pham sinh hoc vuon sinh thai

Các acid amin thiết yếu và không thiết yếu

Acid amin thiết yếu

Acid amin không thiết yếu

1.     Isoleucine

1.   Alanine                 9.   Cysteine*

2.     Leucine

2.   Asparagine         10.  Tyrosine*

3.     Lysine

3.   Aspartic acid      11.  Arginine

4.     Threonine

4.   Glutamic acid     12.  Histidine

5.     Tryptophan

5. Glutamine

6.     Valine

6. Glycine

7.     Methionine

7. Proline

     8. Phenylalanine

8.   Serine


Hoặc điền đầy đủ thông tin, Trung tâm sẽ phản hồi thắc mắc sớm nhất.


Họ và tên: *

Số điện thoại: *

Mail liên hệ:

Tỉnh thành:
Loại Vật nuôi/Cây trồng:

Quy mô:

Ngày tuổi:

Tình trạng:

Câu hỏi của bạn:


BÀI VIẾT LIÊN QUAN

ChePhamSinhHoc.net

Trung tâm chế phẩm sinh học được thành lập từ năm 2011, tính tới thời điểm hiện tại cũng đã trải qua 5 năm hoạt động. Với mong muốn giới thiệu tới bà con những chế phẩm sinh học, những biện pháp an toàn sử dụng trong nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế thực sự cho bà con trước bối cảnh các hoá chất, chất kích thích bị lạm dụng và thiếu kiểm soát. Thời gian không ngắn không dài nhưng cũng trải qua nhiều khó khăn gian nan, nghi ngại ban đầu, Trung tâm mới tạo được tin tưởng của bà con ở khắp cả nước.... Xem thêm

Tin mới nhất

  • Nuôi tôm xen cua - bày kế đổi đời

    “Làm nông vùng ven biển này, không gì giàu nhanh mà cũng “tiêu” nhanh bằng nuôi thủy sản. Bởi thủy sản có giá trị kinh tế cao nhưng không tránh được dịch bệnh”. Biết vậy nên anh Nguyễn Thế Hùng (34 tuổi, ở xã Xuân Lộc, TX Sông Cầu) đã quyết “khắc chế mặt nước” bằng mô hình tôm xen cua.

  • Cảnh báo dịch bệnh trên tôm do thời tiết

    Dù đã là cuối tháng 5, song thời tiết vẫn chưa ổn định, có ngày nhiệt độ giảm xuống còn 22-23oC nhưng cũng có những ngày nhiệt độ lên tới 36-37oC. Cùng với đó là những cơn mưa lớn đầu mùa đã làm con tôm bị suy giảm sức đề kháng, chậm lớn và nhiễm bệnh. Tại huyện Kim Sơn đã ghi nhận một số hộ nuôi tôm bị thiệt hại.

  • Hướng dẫn cách gây màu nước bằng chế phẩm EM trong ao nuôi tôm

    Trong ngành nuôi tôm, bà con hay gặp phải những thiệt hại về môi trường, dinh dưỡng, thời tiết. Mà thiệt hại về môi trường và dinh dưỡng là do yếu tố chủ quan của con người gây ra. Để hạn chế thiệt hại trên, xin giới thiệu đến bà con phương pháp gây màu đảm bảo ổn định môi trường nước trong ao nuôi tôm với chế phẩm E.M nhằm hạn chế thiệt hại và dịch bệnh.