• CHẾ PHẨM SINH HỌC XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG WEVIRO

    

   
  CHẾ PHẨM SINH HỌC XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG WEVIRO
   
   
  1.       Giới thiệu về chế phẩm sinh học xử lý môi trường Weviro :
  WEVIRO (Worldwise Enterprises Environment) là chế phẩm sinh học xử lý môi trường thế hệ mới nhất được sản xuất theo công nghệ cao của Hoa Kỳ, hiện nay do công ty Cổ phần Thế giới Thông Minh sản xuất và phân phối độc quyền tại Việt Nam.
   
  Chế phẩm sinh học xử lý môi trường WEVIRO là sản phẩm theo khuynh hướng mới sử dụng các chất thiên nhiên bảo vệ môi trường, hơn nữa chế phẩm sinh học WEVIRO không độc hại cho người, gia súc có tác dụng xử lý các chất thải có nguy cơ gây hại cho môi trường như: rác thải sinh hoạt, các loại chất thải hữu cơ, các loại nước thải,…
   
  4.00 out of 5
  330.000 đ