• CHẾ PHẨM SINH HỌC VƯỜN SINH THÁI CHO CÂY QUẤT

   CHẾ PHẨM SINH HỌC VƯỜN SINH THÁI CHO CÂY QUẤT

       Chế phẩm sinh học vườn sinh thái giúp cây sinh trưởng phát triển tốt, thân cành khỏe, mọc đều về các hướng, tán lá phát triển tốt và đều, lá dày, xanh tự nhiên, chỉ số LAI (diện tích lá tối ưu) cao từ đó nâng cao hiệu quả quang hợp của cây. Khi sử dụng chế phẩm sinh học vườn sinh thái theo đúng quy  trình kỹ thuật mà nhà sản xuất đưa ra giúp giảm 30 – 50% phân bón hóa học, hạn chế sâu bệnh hại, hạn chế dùng thuốc bảo vệ thực vật, các chất kích thích sinh trưởng…

   

  Click vào đây để xem thông tin chi tiếthttp://www.chephamsinhhoc.net/huong-dan-su-dung/huong-dan-su-dung-cho-trong-trot/su-dung-che-pham-sinh-hoc-vuon-sinh-thai-cho-cay-quat.html 

  4.00 out of 5
  150.000 đ
 • CHẾ PHẨM SINH HỌC “VƯỜN SINH THÁI” CHO CÂY MÍT

   CHẾ PHẨM SINH HỌC “VƯỜN SINH THÁI” ĐỐI VỚI CÂY MÍT

   

  Chế phẩm sinh học vườn sinh thái giúp đẩy nhanh tốc độ sinh trưỏng, thụ phấn tốt, tăng tỉ lệ đậu quả. Quả to, ngọt đậm, màu sắc đẹp, chống rụng quả sinh lý. Nâng cao khả năng phòng chống bệnh. Giảm được 30 – 50% lượng phân bón các loại, tăng năng suất từ 20% trở lên. Sản phẩm sạch, không độc hại, không gây ô nhiễm môi trường.

  4.00 out of 5
  150.000 đ
 • CHẾ PHẨM SINH HỌC VƯỜN SINH THÁI CHO SẦU RIÊNG

   CHẾ PHẨM SINH HỌC VƯỜN SINH THÁI CHO SẦU RIÊNG

   

  Chế phẩm sinh học “Vườn Sinh Thái” cho cây sầu riêng sẽ giúp giảm từ 30 – 50% lượng phân bón các loại tùy theo chất đất, đẩy nhanh tốc độ sinh trưởng của cây, cành lá xum xuê, tăng tỉ lệ thụ phấn và thụ tinh vì vậy tăng tỉ lệ đậu hoa và đậu quả, hạn chế hiện tượng rụng quả sinh lý. Quả to, ngọt đậm, cùi (tựa) dày, màu vỏ quả sáng đẹp, quả phát triển đồng đều hạn chế hiện tượng quả bị méo mó, làm cho quả chín đều hạn chế hiện tượng sượng quả, kéo dài thời gian bảo quản. Nếu sử dụng đúng quy trình hướng dẫn từ giai đoạn đầu đến giai đoạn cuối sẽ tăng cường sức đề kháng cho cây trồng, hạn chế khả năng nhiễm các sâu, bệnh như: sâu đục trái, rầy phấn, rệp sáp, nhện đỏ, thán thư, xì mủ, cháy lá non… cho thu hoạch sớm hơn thời vụ đại trà từ 10 – 12 ngày.

  Click vào đây để xem thông tin chi tiếthttp://www.chephamsinhhoc.net/huong-dan-su-dung/huong-dan-su-dung-cho-trong-trot/su-dung-che-pham-sinh-hoc-vuon-sinh-thai-cho-sau-rieng.html

  4.00 out of 5
  150.000 đ
 • CHẾ PHẨM SINH HỌC VƯỜN SINH THÁI CHO CÂY BƯỞI

   CHẾ PHẨM SINH HỌC VƯỜN SINH THÁI CHO CÂY BƯỞI

  Chế phẩm sinh học vườn sinh thái giúp cây sinh trưởng phát triển tốt, kích thích bộ rễ phát triển sâu rộng, lá dày, tán lá phát triển đều về các hướng, tạo điều kiện cho việc cắt tỉa tạo tán, tăng cường khả năng quang hợp. Khi sử dụng chế phẩm sinh học vườn sinh thái đúng theo quy trình kỹ thuật trong suốt quá trình sinh trưởng của cây từ khi trồng đến khi thu hoạch có thể tăng sức đề kháng cho cây giúp giảm được một số loại sâu, bệnh như: sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh, sâu đục thân, các loại rệp, nhện; bệnh ghẻ, bệnh loét, bệnh vàng lá gân xanh…, ngoài ra còn giảm 30-50% lượng phân bón hóa học, nâng cao năng suất lên từ 20% trở lên.

  4.00 out of 5
  150.000 đ
 • CHẾ PHẨM SINH HỌC VƯỜN SINH THÁI CHO CÂY VẢI

   CHẾ PHẨM SINH HỌC VƯỜN SINH THÁI CHO CÂY VẢI

  Chế phẩm sinh học vườn sinh thái giúp cây sinh trưởng phát triển tốt, kích thích bộ rễ phát triển đều, rộng, lá dày, tán lá phát triển đều về các hướng, tạo điều kiện cho việc cắt tỉa tạo tán, tăng chỉ số diện tích lá tối ưu, tăng cường khả năng quang hợp. Khi sử dụng chế phẩm sinh học vườn sinh thái đúng theo quy trình kỹ thuật trong suốt quá trình sinh trưởng của cây từ khi trồng đến các chu kỳ thu thu hoạch của cây có thể làm tăng sức đề kháng cho cây giúp giảm được một số loại sâu, bệnh như: bọ xít, các loại rệp, bệnh  mốc sương, bệnh thán thư,…ngoài ra còn giảm 30-50% lượng phân bón hóa học, nâng cao năng suất lên từ 20% - 30% trở lên.

  4.00 out of 5
  150.000 đ
 • CHẾ PHẨM SINH HỌC VƯỜN SINH THÁI CHO CÂY CHÔM CHÔM

   CHẾ PHẨM SINH HỌC VƯỜN SINH THÁI CHO CÂY CHÔM CHÔM

   

  Khi sử dụng chế phẩm sinh học “Vườn Sinh Thái” cho cây chôm chôm sẽ giúp giảm từ 30 – 50% lượng phân bón các loại tùy theo chất đất, đẩy nhanh tốc độ sinh trưởng của cây, cành lá xum xuê, tăng tỉ lệ thụ phấn và thụ tinh vì vậy tăng tỉ lệ đậu hoa và đậu quả, hạn chế hiện tượng rụng quả sinh lý. Quả to, ngọt đậm, cùi (tựa) dày, màu vỏ quả sáng đẹp, kéo dài thời gian bảo quản. Nếu sử dụng đúng quy trình hướng dẫn từ giai đoạn đầu đến giai đoạn cuối sẽ tăng cường sức đề kháng cho cây trồng, hạn chế khả năng nhiễm các bệnh như: thối quả, nứt quả, phấn trắng, vàng lá, thối rễ…, nhiễm các loại sâu hại như: rệp sáp, rầy mềm, sâu đục cành, đục quả…cho thu hoạch sớm hơn thời vụ đại trà từ 7 – 10 ngày.

  4.00 out of 5
  150.000 đ
 • CHẾ PHẨM SINH HỌC VƯỜN SINH THÁI CHO MẬN

      CHẾ PHẨM SINH HỌC VƯỜN SINH THÁI CHO MẬN

  Khi sử dụng chế phẩm sinh học “Vườn Sinh Thái” cho cây Mận sẽ giúp giảm từ 30 – 50% lượng phân bón các loại tùy theo chất đất, đẩy nhanh tốc độ sinh trưởng của cây, cành lá xum xuê, tăng tỉ lệ thụ phấn và thụ tinh vì vậy tăng tỉ lệ đậu hoa và đậu quả, hạn chế hiện tượng rụng quả sinh lý. Quả to, ngọt đậm, cùi quả dày, màu vỏ quả sáng đẹp, kéo dài thời gian bảo quản. Nếu sử dụng đúng quy trình hướng dẫn từ giai đoạn đầu đến giai đoạn cuối sẽ tăng cường sức đề kháng cho cây, hạn chế khả năng nhiễm các loại sâu, bệnh hại như: Sâu ăn lá, rầy mềm, rệp sáp, rệp dính, sâu đục thân, đục cành, ruồi đục trái, sâu đục trái, bệnh thối nhũn trái…cho thu hoạch sớm hơn thời vụ đại trà từ 7 – 10 ngày.

   

  Click vào đây để xem thông tin chi tiếthttp://www.chephamsinhhoc.net/huong-dan-su-dung/huong-dan-su-dung-cho-trong-trot/che-pham-sinh-hoc-vuon-sinh-thai-dung-cho-man.html

  4.00 out of 5
  150.000 đ
 • CHẾ PHẨM SINH HỌC VƯỜN SINH THÁI CHO MÃNG CẦU XIÊM

   CHẾ PHẨM SINH HỌC VƯỜN SINH THÁI CHO MÃNG CẦU XIÊM

         Sử dụng chế phẩm sinh học “Vườn Sinh Thái” cho cây mãng cầu xiêm sẽ giúp giảm từ 30 – 50% lượng phân bón các loại tùy theo chất đất, đẩy nhanh tốc độ sinh trưởng của cây, cành lá xum xuê, tăng tỉ lệ thụ phấn và thụ tinh vì vậy tăng tỉ lệ đậu hoa và đậu quả, hạn chế hiện tượng rụng quả sinh lý, hiện tượng trái mãng cầu xiêm méo mó, phát triển không đều, quả bị vẹo. Quả to, ngọt đậm, cùi (tựa) dày, màu vỏ quả sáng đẹp, kéo dài thời gian bảo quản. Nếu sử dụng đúng quy trình hướng dẫn từ giai đoạn đầu đến giai đoạn cuối sẽ tăng cường sức đề kháng cho cây trồng, hạn chế khả năng nhiễm các bệnh như: thán thư… nhiễm các loại sâu hại như: rệp sáp, rầy mềm, ruồi đục trái…cho thu hoạch sớm hơn thời vụ đại trà từ 7 – 10 ngày.

   

  Click vào đây để xem thông tin chi tiếthttp://www.chephamsinhhoc.net/huong-dan-su-dung/huong-dan-su-dung-cho-trong-trot/che-pham-sinh-hoc-vuon-sinh-thai-dung-cho-mang-cau-xiem.html

  4.00 out of 5
  150.000 đ
 • CHẾ PHẨM SINH HỌC VƯỜN SINH THÁI CHO CÂY MĂNG CỤT

    CHẾ PHẨM SINH HỌC VƯỜN SINH THÁI CHO CÂY MĂNG CỤT

        Khi sử dụng chế phẩm sinh học “Vườn Sinh Thái” cho cây măng cụt sẽ giúp giảm từ 30 – 50% lượng phân bón các loại tùy theo chất đất, đẩy nhanh tốc độ sinh trưởng của cây, cành lá xum xuê, tăng tỉ lệ thụ phấn và thụ tinh vì vậy tăng tỉ lệ đậu hoa và đậu quả, hạn chế hiện tượng rụng quả sinh lý. Quả to, ngọt đậm, cùi (tựa) dày, màu vỏ quả sáng đẹp, kéo dài thời gian bảo quản. Nếu sử dụng đúng quy trình hướng dẫn từ giai đoạn đầu đến giai đoạn cuối sẽ tăng cường sức đề kháng cho cây trồng, hạn chế khả năng nhiễm các bệnh như: đốm lá,… nhiễm các loại sâu hại như: sâu vẽ bùa, nhện, bù lạch, ruồi đục trái…cho thu hoạch sớm hơn thời vụ đại trà từ 7 – 10 ngày.

   

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết http://www.chephamsinhhoc.net/huong-dan-su-dung/huong-dan-su-dung-cho-trong-trot/che-pham-sinh-hoc-vuon-sinh-thai-dung-cho-cay-mang-cut.html

  4.00 out of 5
  150.000 đ
 • CHẾ PHẨM SINH HỌC VƯỜN SINH THÁI CHO CÂY NA (MÃNG CẦU)

   

  CHẾ PHẨM SINH HỌC VƯỜN SINH THÁI CHO CÂY NA (MÃNG CẦU)

    Chế phẩm sinh học vườn sinh thái giúp tăng cường khả năng phát triển chồi lộc ở giai đoạn trước ra hoa, tạo điều kiện cho cây quang hợp tốt, tăng khả năng tích lũy dinh dưỡng về quả, kích thích sự phát triển rễ, thân và lá, tạo sức sinh trưởng tốt. Khi sử dụng chế phẩm sinh học vườn sinh thái đúng theo quy trình kĩ thuật từ giai đoạn đầu đến giai đoạn cuối  làm tăng sức đề kháng cho cây hạn chế tối đa sự phát triển của dịch sâu bệnh hại, bệnh đồng thời giảm 30-50% lượng phân bón hóa học, nâng cao năng suất chất lượng lên từ 20– 30%, làm cho quả to đều, không dị dạng, mắt na đẹp hơn, quả ngọt tự nhiên.

  Click vào đây để xem thông tin chi tiếthttp://www.chephamsinhhoc.net/huong-dan-su-dung/huong-dan-su-dung-cho-trong-trot/che-pham-sinh-hoc-vuon-sinh-thai-dung-cho-cay-na-mang-cau.html

   

  4.00 out of 5
  150.000 đ
 • CHẾ PHẨM SINH HỌC “VƯỜN SINH THÁI" CHO THANH LONG

     CHẾ PHẨM SINH HỌC “VƯỜN SINH THÁI" CHO THANH LONG

  Chế phẩm sinh học vườn sinh thái giúp cây sinh trưởng phát triển tốt, tăng tỉ lệ thụ phấn, thụ tinh, giảm tỉ lệ rụng hoa, quả sinh lý. Quả to, tăng độ bóng vỏ trái, độ cứng tai, màu vỏ quả sáng đẹp, quả tươi lâu. Hạn chế được sự gây hại của một số bệnh như: thối đầu cành, nám cành, đốm nâu trên cành… giảm hiện tượng rụng nụ và nứt vỏ trái Thanh Long. Sử dụng chế phẩm sinh học vườn sinh thái giúp giảm từ 30%–50% lượng phân bón các loại, cho thu hoạch sớm hơn từ 3 – 5 ngày so với không sử dụng sản phẩm.

   

   

  Click vào đây để xem thông tin chi tiếthttp://www.chephamsinhhoc.net/huong-dan-su-dung/huong-dan-su-dung-cho-trong-trot/su-dung-che-pham-sinh-hoc-vuon-sinh-thai-cho-thanh-long.html

  4.00 out of 5
  150.000 đ
 • CHẾ PHẨM SINH HỌC “VƯỜN SINH THÁI” CHO CÂY CAM ĐƯỜNG

  CHẾ PHẨM SINH HỌC “VƯỜN SINH THÁI” CHO CÂY CAM ĐƯỜNG

         Chế phẩm sinh học vườn sinh thái giúp cây sinh trưởng phát triển tốt, kích thích bộ rễ phát triển đều, rộng, lá dày, tán lá phát triển đều về các hướng, tạo điều kiện cho việc cắt tỉa tạo tán, tăng chỉ số diện tích lá tối ưu, tăng cường khả năng quang hợp, tăng sức đề kháng cho cây giúp giảm được sâu bệnh,  ngoài ra còn giảm 30-50% lượng phân bón hóa học, nâng cao năng suất lên từ 20% - 30% trở lên.

   

  Click vào đây để xem thông tin chi tiếthttp://www.chephamsinhhoc.net/huong-dan-su-dung/huong-dan-su-dung-cho-trong-trot/su-dung-che-pham-sinh-hoc-vuon-sinh-thai-cho-cay-cam-duong.html

  4.00 out of 5
  150.000 đ
 • CHẾ PHẨM SINH HỌC “VƯỜN SINH THÁI” CHO VƯỜN ƯƠM CÂY ĂN QUẢ

  CHẾ PHẨM SINH HỌC “VƯỜN SINH THÁI” CHO VƯỜN ƯƠM CÂY ĂN QUẢ

  Chế phẩm sinh học vườn sinh thái giúp cây giống nhanh nảy mầm, tăng tỷ lệ sống đối với cây ghép, tăng khả năng hình thành Callus và khả năng ra rễ đối với cây chiết, tạo điều kiện cho cây con sinh trưởng phát triển tốt ở giai đoạn đầu, làm tăng sức đề kháng của cây con, giúp cây con nhanh hồi xanh khi đem ra trồng đại trà, tiết kiệm thời gian và chi phí trong quá trình thâm canh.

   

   

  Click vào đây để xem thông tin chi tiếthttp://www.chephamsinhhoc.net/huong-dan-su-dung/huong-dan-su-dung-cho-trong-trot/quy-trinh-su-dung-che-pham-sinh-hoc-vuon-sinh-thai-cho-vuon-uom-cay-an-qua.html 

  4.00 out of 5
  150.000 đ