• CHẾ PHẨM SINH HỌC VƯỜN SINH THÁI CHO CÂY TIÊU

  Giúp cho cây hồ tiêu sinh trưởng phát triển tốt, tăng khả năng quang hợp, nâng cao sức đề kháng, hạn chế tối đa sâu bệnh, chống rụng quả sinh lý...

  4.00 out of 5
  150.000 đ
 • CHẾ PHẨM SINH HỌC VƯỜN SINH THÁI CHO CÂY ĐIỀU

  Cung cấp dinh dưỡng cho cây, kích thích quá trình ra chồi, đọt của cây, tăng khả năng sinh trưởng phát triển của cây đồng thời hạn chế sâu bệnh hại.

   

  4.00 out of 5
  150.000 đ
 • CHẾ PHẨM SINH HỌC VƯỜN SINH THÁI CHO CÂY CHÈ

  Sử dụng trong quá trình sinh trưởng và phát triển của cây chè có tác dụng giúp lá to và dày, tăng khả năng quang hợp, nhiều búp và phát triển đồng đều cả cây chè, mầm to, mập, nặng nhung mao...

   

   

  4.00 out of 5
  155.000 đ