• Cart Image
  Turmeric Powde
  $ 34.99
 • Cart Image
  Pure Jeans Coffee
  $ 26.99
 • Cart Image
  Columbia Chocolate
  $ 26.99
Total - 140$ View Cart
News
+

HDSD: Chế phẩm Nano Vườn sinh thái cho Trâu, Bò, Dê

Chế phẩm sinh học vườn sinh thái giúp tăng cường khả năng lên men,phân giải các chất trong dạ cỏ, đảm bảo hấp thu dinh dưỡng cho vật nuôi, nâng cao năng suất từ 20 đến đến 30%,ngoài ra, chế phẩm sinh học vườn sinh thái giúp rút ngắn quá trình sinh trưởng của vật nuôi, cho xuất truồng sớm hơn từ 10 đến 15 ngày, giảm mùi mùi hhôi phân từ 60 đến 70 %....

Tư vấn nông nghiệp