Bản Tin Khuyến Nông

CAM SẠCH HÀM YÊN VỪA DỄ BÁN & GIÁ LẠI CAO HƠN CAM THƯỜNG

Lượt xem: 107 / Ngày đưa tin: 28-12-2018

Năm 2018 là năm thành công trong chiến lược phát triển cam sạch của huyện Hàm Yên (Tuyên Quang). Trong năm huyện đã vận động nhân dân xây dựng được gần 300 ha cam tham gia mô hình VietGAP, nâng tổng diện tích cam VietGAP của huyện lên gần 500 ha.

Xem thêm