• Cart Image
  Turmeric Powde
  $ 34.99
 • Cart Image
  Pure Jeans Coffee
  $ 26.99
 • Cart Image
  Columbia Chocolate
  $ 26.99
Total - 140$ View Cart

Đồng Tháp vừa công bố hết dịch bệnh dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn và thực hiện tái đàn heo theo hướng an toàn. Ảnh: Lê Hoàng Vũ

Đồng Tháp vừa công bố hết dịch bệnh dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn và thực hiện tái đàn heo theo hướng an toàn. Ảnh: Lê Hoàng Vũ

Ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã ra công văn công bố hết dịch bệnh dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn, đồng thời chỉ đạo Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp với sở, ngành và các đơn vị liên quan, UBND huyện, thị xã, thành phố, thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh tiếp tục theo dõi đàn gia súc mẫn cảm với bệnh dịch tả heo Châu Phi. Kiểm tra, giám sát, kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định hiện hành.

UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn cụ thể các biện pháp phòng, chống dịch bệnh dịch tả heo Châu Phi đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật theo quy định trên địa bàn quản lý. Thực hiện tái đàn heo theo hướng đảm bảo an toàn, nuôi theo mô hình an toàn sinh học.

Theo Lê Hoàng Vũ

Tư vấn nông nghiệp