• Cart Image
  Turmeric Powde
  $ 34.99
 • Cart Image
  Pure Jeans Coffee
  $ 26.99
 • Cart Image
  Columbia Chocolate
  $ 26.99
Total - 140$ View Cart

Kiểm tra chất lượng tôm giống trước khi thả nuôi.

Kiểm tra chất lượng tôm giống trước khi thả nuôi.

Mô hình triển khai với mục tiêu đa dạng hóa đối tượng nuôi, chuyển đổi đối tượng nuôi tại những vùng nuôi tôm kém hiệu quả hay bị dịch bệnh. Giảm thiểu ảnh hưởng tác động của môi trường, xây dựng mô hình nuôi thủy sản ven sông có hiệu quả.

Mô hình nuôi xem ghép tôm thẻ, cá đối và cua trong ao được Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai với quy mô 0,8 ha, tại 2 điểm xã Trung Hải, huyện Gio Linh và xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong.

Mật độ thả nuôi đối với tôm thẻ là 15 con/m2, với cá đối là 1 con/m2 và cua là 0,5 con/m2. Tham gia mô hình các hộ dân được hỗ trợ 50% kinh phí mua con giống và thức ăn, tổng chi phí hỗ trợ của mô hình 134 triệu đồng.

Hình thức nuôi thủy sản kết hợp cá đối, tôm thẻ và cua trong cùng một ao sẽ đem lại lợi ích kép cho người dân, vừa mang lại giá trị kinh tế, vừa có tác động tích cực đến môi trường ao nuôi. Với hình thức nuôi này sẽ nâng cao hiệu quả sử dụng đất, duy trì tính ổn định của vùng nuôi.

Trong quá trình triển khai mô hình, các hộ dân luôn được sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ kỹ thuật.

Thả cua vào ao nuôi xen ghép.

Thả cua vào ao nuôi xen ghép.

Được biết, các điểm thực hiện mô hình là ao nuôi tôm kém hiệu quả, thường xuyên bị dịch bệnh.

Trong quá trình nuôi, các đối tượng nuôi không ảnh hưởng nhau mà còn tương trợ và bổ sung cho nhau, giúp hạn chế được chi phí cho người nuôi.

Tôm nuôi với mật độ thấp, phần thức ăn dư thừa và phân của tôm đã có cá đối và cua ăn hết nên giảm nguy cơ gây ô nhiễm và nguồn bệnh.

Ngoài ra, sự hoạt động của cá đối cũng giúp thay đổi sự lưu chuyển nước ở tầng đáy.

Theo Phan Việt Toàn

Tư vấn nông nghiệp