• Cart Image
  Turmeric Powde
  $ 34.99
 • Cart Image
  Pure Jeans Coffee
  $ 26.99
 • Cart Image
  Columbia Chocolate
  $ 26.99
Total - 140$ View Cart

Nấm bệnh khi đã xuất hiện trên cây trồng thì rất khó để quản lý và ngăn chặn triệt để, Chính vì vậy, cần có biện pháp phòng trừ trước khi xuất chúng lây lan quá nhanh trong vườn nhà.

Một số bệnh do nấm hại gây ra trên cây trồng.

- Nhiều bệnh ở rễ, thân, lá và quả của cây trồng lâu năm: do nấm Phytophthora palmivora (Bào tử hậu, sợi nấm tồn tại trong tàn dư cây bệnh và có thể cả bào tử trứng trong đất); du động bào tử lan truyền qua nước trong đất và nước mưa hoặc nước tưới.

- Thối gốc (héo nhanh) hồ tiêu, thối rễ ớt: do nấm Phytophthora capsicia (bào tử hậu, sợi nấm tồn tại trong tàn dư cây bệnh trên ruộng và có thể cả bào tử trứng trong đất); du động bào tử lan truyền qua nước trong đất và nước mưa hoặc nước tưới.

- Chết cây con, thối rễ và thân: do nấm Rhizoctonia sp. (hạch nấm hoặc sợi nấm điển hình trên tàn dư cây bệnh tồn tại trong đất); hạch nấm là dấu hiệu chẩn đoán cho một số loài trên đồng ruộng; sợi nấm phân nhánh vuông góc trong mẫu cấy trên môi trường khi phân lập giám định.

Một số bệnh do nấm gây hại trên cây trồng.

- Thối thân và quả: do nấm Sclerotinia sclerotiorum (hạch nấm lớn, màu đen tồn tại trong đất), hạch nấm là dấu hiệu chẩn đoán trên đồng ruộng.

- Thối gốc thân: do nấm Sclerotium rolfsii (hạch nấm tròn, nhỏ, màu nâu tồn tại trong đất); hạch nấm là dấu hiệu chẩn đoán trên đồng ruộng.

Nấm trong đất là tác nhân của nhiều bệnh gây thiệt hại lớn cho cây trồng và thường khó phòng trị nếu không có biện pháp quản lý nguồn giống và môi trường đất trồng ngay từ giai đoạn đầu.

Biện pháp phòng trừ

- Cần vệ sinh đồng ruộng, thu dọn, tiêu hủy tàn dư thực vật và làm sạch cỏ dại.

- Đảm bảo đất trồng phải tiêu thoát nước tốt, đất tơi và xốp.

- Mật độ trồng vừa phải, không quá dày để tránh bớt ẩm độ khi lá giao tán.

- Nhổ bỏ cây bị bệnh kịp thời, phải hạn chế tưới nước, tránh bệnh lây lan trên ruộng. Tránh gây tổn thương rễ trong quá trình trồng trọt, chăm sóc.

- Dùng thêm biện pháp sinh học: Chế phẩm Fungy Max Gold - Phòng và trị nấm trên cây trồng.

 

Tư vấn nông nghiệp